Laiškas – kvietimas tapti asociacijos nariu

70

Asociacija „AQUA EST VITA“
Plačiai atveria duris Lietuvos visuomenei

 ryšium su asociacijos įkūrimu (įsteigimu)  2013-06-20.

Asociacija „Aqua est vita“ (“Vanduo yra gyvybė”)  įkurta  Zarasų krašte.
Steigėjai: prof. L. Lukoševičius   ir V. Kriovė, inžinierius – išradėjas.
Asociacija   vienija  visus, kas brangina vandenį, supranta savo atsakomybę už vandens išsaugojimą.
Veiklos:  įvairus švietėjiškas, edukacinis, socialinis, kultūrinis ir sveikatinimo darbas.
Mokslininkų  –  pripažintų mokslo autoritetų bei jaunųjų mokslo išradėjų arena.
Aplinkos apsauga, ekologija ir gamtos išsaugojimas – kaip kiekvieno žmogaus atsakomybė.

“VANDENS JĖGA, GALYBĖ IR STIPRYBĖ – TAI MŪSŲ JĖGA, GALYBĖ IR STIPRYBĖ.               
 SAUGOKIME VANDENĮ!” –  pabrėžia  Vidmantas  Urbonas, Pasaulio ultratriatlono  čempionas.  Jis   jau 9 metus   rengia ekologines akcijas “Vanduo – tai gyvybė” su    tikslu skatinti kiekvieną pasaulio pilietį branginti patį didžiausią žemės turtą – gyvybės nešėją ir saugotoją – gėlą vandenį.

Asociacija “Aqa est vita“ sudarys sąlygas įvairaus amžiaus žmonėms gilinti savo įsitikinimus, gauti naujų žinių, plėtoti savo pasaulėžiūrą.     Tikimės, kad ji  taps naujos kartos žinių šaltiniu. Bus organizuojami  mokslo, kultūros, švietimo renginiai visoje Lietuvoje, įvairių sričių mokslininkų, kitų intelektualų  diskusijos, disputai, paskaitos, konferencijos, seminarai. Tikimės suburti visus, vykdančius mokslo tiriamuosius darbus, susijusius su vandeniu, apimančisu pačias įvairiausias sritis: mediciną, hidrologiją, techniką, aplinkotyrą, fiziką, epidemiologiją ir tt. Tikimės suburti jaunimą: studentiją, dirbančiuosius, jaunuosius mosklo ir verslo atstovus,  gyvenančius Lietuvoje ir užsienyje.

Sieksime išlaikyti geriausias Lietuvos kultūrines ir švietėjiškas tradicijas.

Šiai dienai naujai įkurtos asociacijos „Aqua est vita“ branduolį sudaro įžymūs mokslo bei visuomenės atstovai,  verslininkai, švietimo ir kultūros veikėjai: prof. LEONARDAS LUKOŠEVIČIUS;  prof. DALIA SEKMOKIENĖ; prof. JUOZAS RUOLIA; prof. A.BAUBINAS, pasaulio ultratriatlono  čempionas VIDMANTAS URBONAS; Gražutės regioninio parko direktorius GEDAS KUKANAUSKAS; inžinierius – išradėjas TELESFORAS LAUCEVIČIUS,  gyd.GINTAUTAS LAURINAVIČIUS, dr.PETRAS ŠIBILSKIS, sveikatos magistrė ZINAIDA  ARLAUSKIENĖ, asociacijos „Šviesuva“ ats. sekretorė dr.VALENTINA ŠEREIKIENĖ; asociacijos „Consilia academica” ats.  sekretorė STASĖ MICKUTĖ; Salako seniūnas RENIUS KISIELIUS,  architektas RIMVYDAS SMALAKYS, biochemikė LORETA ŠEDIENĖ, BIRUTĖ ŠTRIMAITYTĖ, RASA LUKOŠIŪNAITĖ, INGA TRIBUIŠIENĖ, SIGITAS TRIBUIŠIS ir  kiti.

 Siūlome Jums prisijungti!

 Laukiame naujų narių ir iniciatyvų bei pasiūlymų!

 Būkite ne tik klausytojais, bet ir aktyviais asociacijos nariais!

Informacija ir registracija: www.aquaestvita.lt

Telefonu: 86 9976 438, 86 4461 111

 

Contact Us