Malonės vanduo

Jeigu namas stovi virš požeminės vandens gyslos, jo gyventojai vargu
ar galės pasigirti gera sveikata bei darna šeimoje. Žinoma, dėl
kreivai riedančio gyvenimo vežimo nedera kaltinti vien vandens
išspinduliuojamą neigiamą energiją, tačiau nepaisyti to irgi būtų
neprotinga. Tiesa, pasak bioenergetiko Jono Algimanto Dainausko, bent
tris naktis per metus reikalas iš esmės pasikeičia…

Malonės vanduo

Pirmąsias tris sausio 19-osios, vasario 15-osios ir birželio 24-osios
valandas vandeniui nu-tinka kai kas nepaprasta: jis prisipildo
šviesiųjų galių. Toks vanduo žmogui suteikia stiprybės, išvalo jį,
grąžina sveikatą, džiaugsmą ir sielos giedrą.

Žvilgtelkime į bioenergetiko minimas datas. Kai kurios tikrai gerai žinomos.

Naktį iš birželio 23 į 24-ąją ramiai pūsti į akį nesinori ne tik
lietuviams ir latviams. Intuityvų baltų poreikį šią naktį deginti
Joninių laužus ir braukti rasas puikiai supranta ir slavai,
siautulin-gai švenčiantys Janą Kupalą. J.A.Dainauskas pasakoja aptikęs
duomenų apie Ispanijos kalnuose gyvenančias bendruomenes, kurių nariai
iš kalnų į lygumą nusileidžia tik kartą metuose – birželio 24-osios
išvakarėse. Tai padaryti juos verčia senovinis ritualas – tą birželio
naktį būtina išsimaudyti jūroje.

Sausio 19 diena nėra gerai žinoma, nors krikščionys ją mini jau
mažiausiai porą tūkstant-mečių. Sausio 19-oji – Jėzaus Kristaus
krikšto diena. J.A.Dainauskas užsimena specialiai pavar-tęs
katalikišką maldynėlį ir radęs sausio 19-ąją įvardytą kaip atmintiną
dieną, nors Kristaus krikštas švenčiamas sekmadienį po Trijų Karalių.
O pravoslavų cerkvėse ji iškilmingai minima sausio 19-ąją, tą dieną
šventinamas ir vanduo. Nuostabiausia yra tai, kad sausio 19-osios
naktį pasemtas vanduo (geriausia, žinoma, iš natūralaus šaltinio)
pasižymi tomis pačiomis savybėmis kaip ir „šventas“ vanduo
(pašventintas šventykloje ar pasemtas iš stebuklais garsėjančioje
vietoje trykštančios versmės, tarkim, Lurde).

Krikšto vandens galia

Bioenergetikas pasakoja, kad kadaise jį labai suintrigavo žinia apie
Maskvos informacinių – banginių technologijų institute atliekamus
tyrimus. Tenykščiai mokslininkai turi unikalią aparatūrą itin aukšto
dažnio elektromagnetiniams virpesiams matuoti (nuostabi priemonė
biolaukams tirti, čakrų diagnostikai, įvairių fizinių objektų
spinduliavimui nustatyti). Šiame institute dirbusi medicinos mokslų
daktarė I.J.Martjanova globojo beviltiškai sergančią moterį. Savo
pacientės gydytoja buvo nemačiusi mažiau nei mėnesį. O išvydusi vos
atpažino – ligų susukta moteris atrodė it naujai gimusi – papilnėjusi,
rausvais skruostais, besišypsanti. Kamantinėjama, kas ją taip
sustiprino, ligonė papasakojo prieš sausio 19-ąją nuvykusi į Troicos-
Sergejevo vienuolyną, kur vienuolis Germanas ją ir kitus nelaimėlius
kiaurą naktį „auklėjo“. Rytą iškeliaujantiesiems iš vienuolyno buvo
prisakyta kasdien maudytis vonioje, į vandenį būtinai įpylus arbatinį
šaukštelį Germano įduoto „švento“ vandens. Moteris taip ir dariusi. Ir
štai kaip ji pasikeitė per vieną savaitę!

Pages: 1 2 3

Contact Us