VVVV

VVVV – Vanduo Visiems Visur Visada

Kur trykšta didžiausi šaltiniai Lietuvoje?

saltinisLina Rumbutytė, „Miškai“
2012 m. spalio 17 d.

Šaltiniai svarbūs ne vien kaip kraštovaizdžio puošmena, jie lankomi ir dėl gėlo bei sveikatą tausojančio vandens.

Šaltiniai, anksčiau iš giluminių žemės sluoksnių trykšdavę fontanais, Lietuvoje vis dar pulsuoja, tačiau po melioracijos dalis šaltiniuotų vietų užpelkėjo ir nebe tokios vandens gausios verdenės imtos vertinti kaip gamtos paminklai. Ankstesnių kartų tikėta, kad šaltinio vanduo esti ypatingas, turi gyduolišką poveikį. Taigi švarus vanduo naudotas ne tik maistui gaminti ir troškuliui malšinti, bet ir sveikti radikulitui užklupus, regėjimui nusilpus, skrandžiui ar inkstams streikuojant.

Gyvos naudojimo tradicijos

Kaip apibrėžia Vytautas Juodkazis, pirmojo lietuviško enciklopedinio hidrogeologijos terminų žodyno autorius, šaltinis – tai požeminio vandens sutelkta savaiminė ištaka į žemės paviršių arba po vandeniu. Versmės būna kylančios ir krintančios, nuolatinės, sezoninės ir laikinosios, gėlosios ir mineralinės, karštosios ir šaltosios. Ne visi išvardyti šaltiniai Lietuvoje aptinkami. Kaip aiškina gamtininkas Almantas Kulbis, pas mus nėra karštųjų versmių, ne itin daug ir mineralinių šaltinių, kai kurie iš jų nunykę. Mineralizuotos dažnai būna senesnių geologinių sluoksnių versmės, litre vandens galima rasti net iki penkių miligramų mineralinių druskų. Tokių šaltinių vanduo sūrokas, juos nesunku pažinti paragavus vandens.

Vanduo mineralizuojasi susidurdamas su tirpių uolienų, priklausančių įvairiems geologiniams laikotarpiams, klodais. „Yra ir kitokios mineralizacijos šaltinių. Štai Smardonės šaltinis prie Likėnų, be kitų medžiagų, turi ir kvapą suteikiančių laisvų sieros vandenilio dujų, – iškalbingą verdenės pavadinimą iššifravo A. Kulbis. – Tačiau šiuo metu mineralinės versmės tiesiogiai naudojamos nedaug, pramoniniu būdu gaminamas lietuviškas mineralinis vanduo išgaunamas iš gręžinių. Garsiausi Druskininkų, Birštono, Stakliškių, Likėnų šaltiniai. Čia įkurti kurortai, mineralinės versmės turi ilgas naudojimo ir tyrinėjimo tradicijas.“

Vandens kokybės tyrimų rezultatai neginčytų senųjų tikėjimų, esą šaltinio vanduo suteikiantis sveikatos: dalies šaltinių vanduo yra minkštas, turintis žmogaus organizmui naudingų mikroelementų ir rekomenduotinas vartoti buityje.“

„Anot jo, senovėje manyta, jog šaltiniai trykšta todėl, kad po žeme teka upės, vandenynų ir jūrų tęsiniai, o visa žemė plaukioja ant po žeme pasislėpusio vandenyno, vietomis ištrykštančio į paviršių. Tik vėliau sužinota, kad požeminis vandens sluoksnis iš tiesų yra, bet ne lietus ir jūros jį sukūrė. O šaltinių aptikta net jūrų ir vandenynų dugne.“

Pages: 1 2 3 4

Contact Us