Seminaras „46 TEZĖS APIE VANDENĮ“,

VANDUO TURI DAUG VEIDŲ…

Ažvalgos autorė:  Valentina Šereikienė, socialinių mokslų daktarė.  Kaunas, 2014.01.22

Šais žodžiais konferencijos vedantysis gyd. Gintautas Laurinavičius apibūdino konferenciją – seminarą  „46 TEZĖS APIE VANDENĮ“, įvykusį  2014 m. sausio 21d., antradienį,   UAB “Pirmas žingsnis” konferencijų salėje,  Raudondvario pl. 150, Kaune.

Įsivaizduokime mokslininką, padariusį revoliucinį atradimą; jo pėdomis eina gabus literatas, ir suteikia šiam atradimui meninę formą. Suprantama, kad meninė forma neiškreipia mokslininko atradimo esmės, tačiau suteikia jam papildomų, visų pirma emocinių, niuansų, kurie mums padeda geriau įsisavinti atradimą, atrasti su juo asmeninį santykį. Pavyzdžiui, XIX a, antroje pusėje pasaulį drebino mokslo-technikos pažanga; žmonija tikėjo, kad mokslo pagalba greitai nebeliks jokių kliūčių – šį akademinį optimizmą, be kita ko, gerai atspindi Ž.Verno romanai. Taigi romanisto santykis su mokslininkais – papildomasis, užpildantis tam tikras nišas.

Panašią ir neretai  dar stipresnę įtaką gali turėti specialiai sukurta nevyriausybinė organizacija, dirbanti pasirinktoje srityje. Nevyriausybinė organizacija – galinga jėga, padedanti visuomenei ir atskiriems jos nariams suvokti svarbias problemas, šių dienų aktualijas, padeda susipažinti su naujausiais atradimais bei gali supažindinti su skirtingų mokslo sričių atstovais: išradėjais, mokslininkais, akademine bendruomene bei mokslo išradimais.

Vanduo – vienas pagrindinių  žmogaus išlikimo sąlygų, antroji po deguonies.
Žmogus per savo gyvenimą išgeria apie 70 tonų vandens, jo reikšmė yra ypatinga ir glūdi žmogaus evoliucijoje.  Žmogaus gyvenimas – kova už vandenį. Medicinos tėvas Hipokratas sakė: “Vanduo kaip moteris – jis dovanoja gyvybę ir turi  paslaptingų galių. be vandens nėra nieko”. Apie 250 m.prieš Kr. Aleksandrijos bibliotekoje buvo surinkta 60 veikalų, kurių autorystė priskiriama Hipokratui ir jo mokiniams. Jie įvardinti kaip “Corpus Hippocraticum” . Daugumoje jų kalbama apie gydomąją vandens galią: “Apie vėjus, vandenį ir vietovę”, “Apie žmogaus prigimtį”, “Epidemijos”, “Aforizmai”,  “Apie šventą ligą” ir kt.

Čia pat dabar įsivaizduokite linksmą upelį. O dar įsivaizduokite bekraštę dykumą, tvoskiančią pragarišku karščiu. Jūsų pasamonė, turbūt, jau maldauja bent lašo vandens…Na, ir?
Įvykusio Kaune konferencijos – seminaro  tema: „Gydomoji vandens galia“.
Renginyje buvo pateikti  nauji faktai apie vandenį, asociacija “Aqua est vita” pristatė  kauniečiams.   Primename, kad asociacija  “Aquaestvita” („Vanduo yra gyvybė“) buvo įkurta Zarasų krašte  2013 m. Ji vienija  tuos, kas brangina vandenį, yra atsakingi už tyro vandens išsaugojimą. jau surengti du reikšmingi renginiai: 2013 m.Vandens atsiskyrėlių 5 dienų stovykla Zarasų rajone 21 gyventojui ir 2013 m.rugsėjo mėneį įvykusi respublikinė konferencija Zarasuose „Didžioji vandens paslaptis“.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Contact Us