Skyrelį kuruoja

Doc. PETRAS ŠIBILSKISDoc. PETRAS ŠIBILSKIS
P. Šibilskis – technikos mokslų daktaras, docentas, įnešęs didžiausią indėlį į jonizuoto vandens populiarininmą Lietuvoje.  Karinis laipsnis- pulkininkas inžinierius. Pusę savo gyvenymo paskyręs informacijos jonizuoto vandens tematika kaupimui, sisteminimui. Išleidęs ne vieną knygą, kurios išverstos į aštuonias kalbas.

Contact Us