Vandenį naudojame kasdien, bet ar pakankamai žinome apie jį?

Dabkevic

Vanduo – vienintelis Žemėje skystis, turintis unikalias fizikines, chemines bei energoinformacines savybes, lyginant su kitais skysčiais. Šiuo metu yra nustatyta virš 40 ypatingų savybių, kuriomis vanduo skiriasi nuo kitų skysčių.

Pavyzdžiui, ledo tankis – maždaug 10 % mažesnis, nei vandens, dėl ko upės, ežerai ir jūros užšąla iš viršaus žemyn. Dėl šios savybės vanduo po ledu lieka skystas, ir jame gali egzistuoti gyvybės formos (augalai ir gyvūnai). Tuo tarpu visų kitų medžiagų kristalų tankis – apie 2 – 4 % didesnis už skysčių tankį, dėl ko šaldamos ir kietėdamos įvairios medžiagos kristalizuotis pradeda indo dugne. Taigi, vandeniui virstant ledu, tankio pokytis ne tik gerokai didesnis lyginant su kitomis medžiagomis, bet ir skiriasi savo ženklu!

Vanduo turi didelę šiluminę talpą, kuri parodo, kiek šilumos reikia sunaudoti, norint medžiagos temperatūrą pakelti vienu laipsniu.

Didžiosios daugumos Žemėje esančių medžiagų, lydant kristalus ir gaunant skysčius, šiluminė talpa nėra didelė – ne didesnė nei 10 %.

Lydant ledą, šiluminė talpa kinta nuo 9 iki 18 kal/mol·laips, t. y. net du kartus! Dėl šios savybės ir didelio vandens kiekio, organizmuose egzistuoja šiluminis reguliavimas ir nėra šuoliškų lokalių temperatūros svyravimų.

Didelė garų susidarymo šiluma neleidžia dehidratuoti ir ženkliai atšalti kūnui, mažėjant vandens kiekiui organizme.

Dėl savo poliškumo, aukštos dialektrinės pastoviosios ir mažų molekulių, ypač poliniuose ir joniniuose junginiuose bei druskose, vanduo yra universalus tirpiklis. O ledas, atvirkščiai, yra labai blogas tirpiklis, ir šią vandens savybę galima panaudoti valant vandenį, keletą kartų sušaldžius vandenį į ledą ir vėl atitirpinus (taip gaunamas tirpsmo vanduo).

Šiuo metu sukaupta labai daug eksperimentinių duomenų apie įdomias elektromegnetines vandens savybes, klasterinę struktūrą bei vandens atmintį. Taip pat šiame amžiuje prasideda energoinformacinių, kvantinių vandens savybių tyrimai.

Doc.dr.Artūras Dabkevičius

Contact Us