Vandens išteklių tausojimo Lietuvos pramonėje galimybių analizė

Švaresnės gamybos programose dalyvavusios įmonės įsitikino, kad net ir mažiausi pakeitimai gamyboje bei sprendimai, kuriems diegti nereikia didelių investicijų, gali teikti įmonei didelę naudą: sumažinamas poveikis aplinkai, sutaupoma gamtiniųišteklių, o įdiegtos priemonės ekonomiškai apsimoka.

Remiantis atliktos analizės duomenimis, nustatyta, kad Lietuvos tekstilės pramonės įmonės vienos iš didžiausių vandens išteklių vartotojų, generuojančių stipriai užterštas nuotekas. Įmonė AB “Linų audiniai”, įdiegusi vandens reciklą šlapio verpimo ceche (po tam tikro vandens išvalymo), per metus sutaupo 19 500 m3 vandens, o tai  17% viso per metus sunaudojamo vandens. AB “Silva”, įgyvendinus taršos prevencijos pasiūlymus, pakartotinį aušinimo vandenų panaudojimą, skalavimo vandenų antrinį naudojimą bei dažų tirpalo antrinį naudojimą dažant ta pačia spalva, per metus sutaupytų 35 000 m3 vandens, 15 % viso sunaudojamo vandens per metus. Taip pat ir kitose tekstilės įmonėse AB”Kauno audiniai”, AB”Laisvė”, AB”Vernitas” įdiegus pačius paprasčiausius sprendimus, įrengus lengvai valdomus čiaupus mašinų nuplovimo žarnose, nuotekų bei vandens sunaudojimo kontrolės prietaisus, žymiai mažiau suvartojama vandens bei išleidžiamų nuotekų.

Maisto pramonės įmonės yra vienos iš daugiausia suvartojančių aukštos kokybės geriamojo vandens. Atlikus ŠG įvertinimą pieno perdirbimo įmonėje (AB”Klaipėdos pienas”), nustatyta, kad vandens taupymas yra viena aktualiausių šios pramonės įmonių problemų. Nuotekos dažniausiai išleidžiamos į miestų kanalizacijos tinklus, nuotekų išleistuvai paprastai neturi apskaitos prietaisų. Sakysim, varškės gamybos vonios, įvairūs rezervuarai bei grindys patalpose plaunami tekančiu vandeniu iš vandens žarnų, neturinčių savaime užsidarančiųantgalių, taigi suvartojama daug vandens. Kol kas įmonėse nekreipiama dėmesio į pirmųjų nuoplovųpanaudojimą: kai plaunamos transporto cisternos, nuotekos yra sąlyginai mažai užterštos, taigi jas būtų galima panaudoti pagrindinėje gamyboje.

Atlikus dalyvavusių įvairiuose projektuose ir programose įmonių paruoštų projektų analizę, nustatyta, kad įmonės neanalizavo vandens reciklų naudojimo galimybių, taikant nuotekų perdirbimo technologijas. Pakartotinai vanduo įmonėse naudotas tik tais atvejais, kai vandens kokybė neturėjo didelės įtakos technologiniams procesams, pavyzdžiui, tekstilės įmonėje AB “Silva” skalavimo tirpalai naudojami pakartotinai tolesniems skalavimo procesams. Lietuvos pramonės įmonės dar vis labiau linkusios aplinkos apsaugos problemas spręsti “vamzdžio galo” metodais, nei naudoti alternatyvius ekonomiškai veiksmingus būdus.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contact Us