Vandens išteklių tausojimo Lietuvos pramonėje galimybių analizė

4. Išvados bei rekomendacijos

Lietuvai siekiant narystės ES, vandens išteklių valdymas turi būti grindžiamas subalansuotos plėtros principais, sistemiškai įvertinami visi turimi vandens ištekliai, tarpe jų ir nuotekos, ieškoma naujų alternatyvių vandens išteklių papildymo bei tausojimo būdų. Tai galėtų būti: pakartotinis vandens naudojimas, vandens reciklas ar uždarų vandens ciklųkūrimas pramonės, energetikos, žemės ūkio sektoriuose.

Atlikus pasaulinės praktikos bei parengtų projektų analizę, nustatyta, kad:

  • visos Lietuvos pramonės šakos bei kiti ūkio sektoriai turi didelį potencialą pakartotinai naudoti vandenį, kurti vandens reciklus bei uždarus vandens ciklus;
  • didžiausias galimybes turi tokios pramonės šakos kaip tekstilė, popieriaus ir kartono, metalų apdirbimo, stiklo bei energetikos įmonės;
  • dauguma Lietuvos įmonių keletą ar net dešimtis kartų sunaudoja daugiau vandens palyginti su kitų kraštų pramonės įmonėmis;
  • išsivysčiusiose šalyse naudojamos specialios metodikos (pvz., sisteminė vandens srautų analizė) gali būti sėkmingai taikomos Lietuvos pramonėje ir padėti rasti optimalius vandens išteklių valdymo sprendimus, ne tik tausojančius vandens išteklius bei mažinančius nuotekas, bet ir efektyvius ekonominiu požiūriu;
  • pastaraisiais metais vis labiau pripažįstamas pranašumas membraninių reaktorių bei biotechnologijų  jos efektyviausios tiek technologiniu, tiek ekonominiu požiūriu; ypač reikėtų išskirti naujoviškus biofiltrus bei membraninius bioreaktorius. Ši įranga pradėta diegti Lietuvos maisto pramonės įmonėse, ir jos platesnio taikymo galimybių išsamesnis tyrimas turėtų būti atliktas ateityje.

Rekomenduojama taikyti optimalius vandens išteklių valdymo metodus bei efektyviausius tiek technologiniu, tiek ekonominiu požiūriu nuotekų valymo būdus, nes jie padėtų sukurti vandens reciklus ar uždarus ciklus Lietuvos pramonėje ir maksimaliai sumažintų poveikį aplinkai.

Remiantis atlikta analize, galima daryti išvadą, kad yra didžiulis poreikis ir būtinybė vykdyti naujus mokslinius vandens išteklių tausojimo tyrimus tiek Lietuvos pramonėje, tiek kituose ūkio sektoriuose.

5. Literatūra

1. AGENDA 21. The United Nations Programme of Action from Rio. UN. USA. 1993.

2. Aplinka 2000. LR Aplinkos ministerija. Vilnius, 2001.

3. Stasiškienė, Ž. (2000). Švaresnės gamybos tęstinumo sistemos pagrindiniai principai ir plėtra//Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba, 1(12). Kaunas: Technologija. P 5160.

4. Asano, T., Levine, A.D. (2001). Water reclamation, recycling and reuse in industry// Water and resource recovery in industry: Euro Summer school. Wageningen.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contact Us