Vandens išteklių tausojimo Lietuvos pramonėje galimybių analizė

5. Asano, T. (2001). Water from wastewater – the dependable water resource// Water and resource recovery in industry: Euro Summer school. Wageningen.

6. Deul, A. S. (2001). Water resource management for the industry: systematic approach and process analysis tools//Water and resource recovery in industry: Euro Summer school. Wageningen.

7. Lundin, L. C. (2000) Water Use and Management. Sustainable Water Management in The Baltic Sea Basin. Uppsala. P. 215.

8. Lazarova, V. (2001). Potentials of biotechnology in water and resource recovery//Water and resource recovery in industry: Euro Summer school. Wageningen.

9. Worp, V. D. J. (2001). Industrial water management// Water and resource recovery in industry: Euro Summer school. Wageningen.

10. Baetens, D. (2001). Water pinch analysis: minimisation of water and wastewater in the process

industry// Water and resource recovery in industry: Euro Summer school. Wageningen.

11. Staniškis, J. K., Stasiškienė, Ž., Arbačiauskas, V. (2001). Švaresnės gamybos koncepcija ir jos taikymas. Kaunas: Technologija. P. 16.

12. Švaresnės gamybos kompetencijos kūrimas Lietuvoje 1995 – 1999 m. Kaunas, 1999.

13. EFP-95 Programme. Process Integration and Waste Heat Recovery in Lithuanian and Danish Industry. CIPAI, DTU, COWI BALTIC, COWI. 1998.

Dr. Žaneta Stasiškienė
KTU Aplinkos inžinerijos instituto vyresn. moksl. bendradarbė.
Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: švaresnė gamyba bei jos koncepcijos plėtotė pramonėje ir kitose ekonomikos sektoriuose, aplinkos apsaugos vadyba, švaresnės gamybos projektų finansavimas.
Adresas: K. Donelaičio g. 20, LT-3000 Kaunas,
Tel.: 8-27-300763,
Faksas: 8-27-209372;
El.paštas: zastas@apini.ktu.lt

Mag. Jolanta Dvarionienė
KTU Aplinkos inžinerijos instituto doktorantė.
Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys – vandens išteklių valdymas pramonėje, švaresnė gamyba, aplinkos apsaugos vadybos sistemos.
Adresas: K. Donelaičio g. 20, LT-3000 Kaunas
Tel.: 8-27-300763
Faksas: 8-27-209372
El. paštas: jolanta.dvarioniene@apini.ktu.lt

Parsisiųsti

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contact Us