Vandens išteklių tausojimo Lietuvos pramonėje galimybių analizė

vanduo

Laikui bėgant vandens kokybė kinta priklausomai nuo to, kokiems tikslams ir kokiuose procesuose vanduo naudotas. Pavyzdžiui, vandens gerinimo technologijos užtikrina aukštą, higienos normų reikalavimus atitinkančią geriamojo vandens kokybę. Pramoniniams ar buitiniams tikslams naudojamo vandens kokybė blogėja, vanduo užteršiamas įvairiais biologiniais, cheminiais ar kitais teršalais. Ir į miesto kanalizacinius tinklus, ir į paviršinius vandens telkinius išleidžiamos nuotekos atitiks keliamus reikalavimus, jei jos bus valomos nuotekų valymo įrenginiuose. Pastaruoju metu atsiranda poreikis nuotekas išvalyti tiek, kad vėliau jas būtų galima pakartotinai naudoti. Kai nuotekų kokybė atitinka neužteršto vandens kokybę, vandens nereikia išleisti iš įmonės, bet būtina pasitelkti reciklą ar kurti visišką nuotekų uždarymo ciklą. 2 paveiksle pavaizduotas konceptualusis vandens kokybės kitimas [5]. Brūkšniuotoji linija simbolizuoja aukštos kokybės išvalomų nuotekų poreikį. Tokią kokybę užtikrina pasaulyje plačiai naudojamos pažangios nuotekųnukenksminimo technologijos – membraninė filtracija, membraniniai bioreaktoriai, reversinis osmosas, pažangios oksidacijos bei adsorbcijos technologijos.

vanduo 2

Pažangūs vandens išteklius padedantys tausoti metodai – pakartotinis vandens naudojimas, vandens reciklas ar uždari vandens ciklai  taikomi daugelyje užsienio pramonės įmonių. Tačiau problemų iškyla tuomet, kai, pakartotinai naudojant vandenį, didėja teršalų koncentracijos, turinčios neigiamą poveikįdarbo našumui ir gaminių kokybei. Deja, labai sunku nustatyti vandens kokybės kritinį tašką, kurį pasiekus vanduo tampa nebetinkamas technologiniams procesams. Toks taškas skirtingose pramonės šakose yra nevienodas ir priklauso nuo daugelio veiksnių. Todėl kiekvienos įmonės pakartotinio vandens naudojimo ar vandens reciklų bei uždarų vandens ciklų kūrimo galimybėms nustatyti rekomenduojama taikyti sisteminę vandens srautų analizę (Water Pinch Analyses metodiką) [6].

Remiantis sisteminiu požiūriu, vandens išteklių valdymas turi būti nagrinėjamas keliais lygiais:

  • racionalus vandens naudojimas;
  • pakartotinis vandens naudojimas;
  • vandens reciklas;
  • uždarų vandens ciklų sukūrimas.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contact Us