Vandens išteklių tausojimo Lietuvos pramonėje galimybių analizė

Pirmasis didelių diegimo kaštų nereikalaujantis žingsnis, mažinant vandens sunaudojimą visuose procesuose, yra įmonės vandens išteklių apskaita, atitinkamos vadybos bei organizacinės priemonės. Pakartotinio vandens naudojimo galimybės padeda numatyti vandens atgavimą viename procese ir naudojimą kitame procese. Dažnai viename technologiniame procese panaudotą vandenį galima tiesiogiai naudoti kitame procese, įrengus vandens transportavimo sistemas. Pavyzdžiui, tekstilės pramonės įmonėse pakartotinai naudojami plovimo tirpalai. Vandens reciklui kurti daugeliu atvejų reikalingos tam tikros vandens kokybę gerinančios technologijos. Na, o uždariems vandens ciklamsbūtinos didžiausios investicijos. Todėl, prieš priimant sprendimą, kurį ciklą diegti, būtina įvertinti ekonominį šių ciklų efektyvumą. 3 paveiksle vaizduojami vandens tausojimui naudojamų priemonių, kuriose numatytas pakibusių kietųjų dalelių šalinimas, įdiegimo kaštai [7].

vanduo 3

Sėkmingo pakartotinio vandens panaudojimo, reciklo ar uždarų ciklų sukūrimo galimybes nulemia išankstinis vandens kokybės pokyčių numatymas, jų įtaka nuotekoms bei gaminamų produktų kokybei.

Pagrindiniai žingsniai, taikant sisteminį požiūrį vandens išteklių valdyme, yra šie:

  • atlikti nuoseklų technologiniuose procesuose sunaudojamo vandens auditą;
  • atlikti vandenį vartojančių procesų modeliavimą, įvertinus teršalų kiekį kiekviename technologiniame procese;
  • atlikti pakartotinio vandens naudojimo potencialo, reciklų, ar uždarų ciklų scenarijų modeliavimą;
  • atlikti pakartotinio vandens naudojimo, reciklo ir uždarų ciklų kaštų, rizikos bei efektyvumo analizę.

2.2. Nuotekų panaudojimo galimybės

Nuotekų panaudojimas  tai unikali galimybė tausoti įprastus vandens išteklius. Kartu tai svarbus jų valdymo procesas. Derama vadyba pramonėje padeda sukurti reciklus ar uždarus vandens ciklus, tačiau dažnai tam reikia ne tik papildomų investicijų, bet ir specialiųjų žinių, t.y., norint efektyviai naudoti vandens išteklius, reikia sukurti integruotą vandens ir nuotekų valdymo sistemą. Sėkmingas šios sistemos išvystymas priklauso nuo daugelio dalykų: vandens reciklo ar vandens ciklo uždarymo tyrimų, reikiamų įrenginių ir nuotekų perdirbimo galimybių, taip pat nuo ekonominės ir finansinės analizės, vandens išteklių valdymo [4].

Pramonė  antra pagal dydį (po žemės ūkio) vandens vartotoja pasaulyje. Per du pastaruosius dešimtmečius išsivysčiusios šalys šiame sektoriuje net 70 – 96% sumažino vandens išteklių sąnaudas.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contact Us