Vandens išteklių tausojimo Lietuvos pramonėje galimybių analizė

Pakartotinis vandens naudojimas pramonėje ir vandens reciklų bei uždarų ciklų kūrimas įmonės viduje tapo vienos pagrindinių veiklos sričių. Pradėtos taikyti naujos vandens išteklių valdymo metodikos (vandens srautų analizė; angl. water pinch analyses), pažangios reciklo technologijos (išvystytos ONDEONalco). Vandens išteklius valdant naujais metodais, mažiau suvartojama vandensau išleidžiama nuotekų, o kartu sumažėja kaštai.

vanduo 4

 

2.4. Vandens ciklų uždarymas

Šiuo metu vanduo yra vienas iš gyvybiškai svarbiausių elementų, kurio vartojimas turi būti nuolat optimizuojamas. Pasitelkus patikimas ir efektyvias, ekonomiškai apsimokančias valymo technologijas nuotekoms apdoroti, gautą vandenį galima lengvai panaudoti įvairiose srityse. Tačiau buitinių nuotekų reciklo kiekiai sudaro tik apie 15 % viso pramonėje reciklo būdu panaudoto vandens. JAV net 790 000 m3/d nuotekų pritaikoma pramoniniams tikslams, ir didžiausioji dalis (68 %)  tai aušinimo reikmėms skirtas vanduo. Daugiau nei 50 000 m3/d nukenksmintųjų buitinių nuotekų Pietų Afrikoje, sudarančių trečiąją viso nukenksminto vandens dalį, panaudojama popieriaus pramonėje [8].

Beveik du trečdaliai pramoninio vandens pasaulyje sunaudojama aušinimo procesams (pavyzdžiui, daugiau nei 90 % viso elektrinėse ir naftos perdirbimo įmonėse vandens skirta aušinimo tikslams). Plačiausiai pasaulyje pakartotinis vandens naudojimas, reciklas bei uždari ciklai taikomi kartono ir popieriaus, tekstilės, plieno, galvanikos ir puslaidininkių pramonės šakų apdirbimo bei skalbyklų ir automobilių plovyklų procesuose.

2.3. Pakartotinio vandens naudojimo potencialas pramonėje

Pramonėje pakartotinio vandens naudojimo, reciklų ar uždarų vandens ciklų efektyvumas priklauso nuo daugelio skirtingų veiksnių . Visų pirma nuo technologinių ypatumų bei vandens kokybės poreikio. Pramonės šakos, sunaudojančios daug vandens (elektrinės, kartono ir popieriaus, tekstilės, maisto), gali gauti didelį ekonominį efektą, pakartotinai naudodamos vandenį, reciklus ar uždarus vandens ciklus. Daugumoje literatūros šaltinių tekstilės, popieriaus ir kartono, elektros energijos gamybos, stiklo bei plieno apdorojimo pramonės šakos išskiriamos kaip turinčios didžiausią potencialą pakartotinai naudoti vandenį bei pasižyminčios lengviausiai sukuriamų vandens reciklų ar uždarų vandens ciklų galimybėmis.

Remiantis pasauline praktika, 1 lentelėje pateiktas įvairių pramonės šakų pakartotinio vandens naudojimo potencialas [4].

2.4. Vandens ciklų uždarymas

Šiuo metu vanduo yra vienas iš gyvybiškai svarbiausių elementų, kurio vartojimas turi būti nuolat optimizuojamas.
Didėjant suvartojamo vandens bei nuotekų išleidimo kaštams, atsiranda kokybiškesnio nuotekų išvalymo, uždarų vandens ciklų kūrimo įmonės viduje poreikis. Tam būtini efektyvūs, racionalūs ir subalansuoti technologiniai sprendimai. Remiantis pastarųjų

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contact Us