Vandens išteklių tausojimo Lietuvos pramonėje galimybių analizė

dešimtmečių išsivysčiusių šalių pramonės patirtimi, artimiausiu metu pakartotinis pramoninio vandens naudojimas ir atliekų mažinimas visuose pramonės sektoriuose taps pagrindiniu įrankiu, valdant vandens išteklius ir plėtojant aplinkos apsaugos inžineriją, t.y bus siekiama neišmesti teršalųį aplinką (angl. zero emissions).

Pasaulinėje praktikoje įrodyti neabejotini uždarųjų vandens ciklų privalumai, ekonominė jų nauda pramonės įmonėms. Olandų firma “Triqua” kaip pavyzdį pateikia sėkmingai diegiamus projektus tiek savo šalyje, tiek kitose valstybėse šiose pramonės srityse:

1. uždari vandens ciklai popieriaus pramonėje;

2. uždari vandens ciklai chemijos ir fotochemijos pramonėje;

3. pakartotinis vandens naudojimas maisto pramonėje;

4. pakartotinis vandens naudojimas įvairiuose plovimo procesuose.

Uždari vandens ciklai kuriami įvairiomis pažangiomis nuotekų nukenksminimo technologijomis (3 lentelė). Jos priklauso nuo pramonės šakos, jų nuotekų teršalų sudėties ir t.t. Todėl kiekvienu atveju turi būti atliktas sisteminis gamybinės veiklos bei nuotekų įvertinimas, ir, remiantis gautų rezultatų analize, pasirenkami optimalūs problemų sprendimo būdai.

vanduo 5

Užsienyje ekonominiu požiūriu ypač vertinama ir įvairiose pramonės šakose plačiai taikoma membraninė filtracija, užtikrinanti reikiamą vandens kokybę nedideliais kaštais.

Pastaruoju metu vis paklausesnės ir labiau vertinamos tampa biotechnologijos, kaip labiausiai tinkamos tiek mineraliniams, tiek organiniams teršalams bei pavojingoms dalelėms, esančioms pramoninėse ir buitinėse nuotekose, pašalinti. Naujoviški membraniniai bioreaktoriai, sistema, sujungianti membraninę filtraciją ir bioreaktorių, bei įvairūs naujoviški biofiltrai ne tik sėkmingai gali išspręsti pačias sudėtingiausias nuotekų išvalymo problemas, pritaikant įvairiausius technologinius sprendimus  jie yra ir kompaktiški, patogūs valdyti, tinkami didelio užterštumo bei toksiškoms aukštos temperatūros nuotekoms [9].

2.5. Vandens srautų analizės metodo taikymas

Europos Sąjungos narės skatina ieškoti metodų, padedančių mažinti vandens sunaudojimą tiek pramonėje, tiek žemės ūkio, transporto bei energetikos srityse. Vandens pakartotinio naudojimo, reciklų ar uždarų ciklų kūrimo galimybėms identifikuoti naudojama sisteminė vandens srautų analizės bei vandens kaštų mažinimo metodika, kuri vadinama vandens srautų analize (angl. Water Pinch Analysis). Taikant vandens srautų analizę, sistemiškai nagrinėjamos vandens bei nuotekų panaudojimo galimybės, modeliuojami dirbtiniai nuotekų srautai ir jų užterštumas, įvertinamos pastovios ir kintamos išlaidos.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contact Us