Vandens išteklių tausojimo Lietuvos pramonėje galimybių analizė

Pagrindinę teorinę formuluotę, kada naudoti srautų analizės metodą racionaliam vandens vartojimui bei nuotekų problemoms spręsti, parengė El-Halwagi ir bendradarbiai (1989, 1992, 1995) ir Smith ir bendradarbiai (1991, 1994, 1996). Sukurti du pagrindiniai požiūriai – UMIST ir Linnhoff March. Linnhoff March metodas buvo užpatentuotas ir pavadintas WaterPinch. Jis sėkmingai taikomas pramonėje ir padeda sutaupyti 15 -40 % vandens bei 20-50% sumažinama nuotekų [10].

3. Lietuvos pramonės vandens tausojimo patirtis

Praėjusiame amžiuje Lietuvos energetiniai ištekliai nebuvo tausojami, ir aplinkos apsaugos reikalai nebuvo akcentuojami. Paprastai nuotekų taršos problemos spręstos vadinamaisiais vamzdžio galo metodais, kurie dažnai neužtikrindavo reikiamos nuotekų kokybės bei buvo ekonomiškai neefektyvūs.

Tik praėjusiame dešimtmetyje, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vyko ryškūs pokyčiai tiek pramonės, tiek kituose ūkio sektoriuose; palengva taikantis prie rinkos ekonomikos sąlygų bei sugriežtėjus aplinkos apsaugos reikalavimams ir išaugus kainoms, buvo ieškoma alternatyvių būdų, kaip užtikrinti aplinkos apsaugos reikalavimų atitiktį bei sumažinti gamybos procesuose naudojamus išteklius (taip pat ir vandens). Taigi, esant dvejopiems tikslams, kai kurios įmonės savarankiškai pradėjo ieškoti vandens suvartojimo mažinimo būdų.

Šiuo metu Lietuvoje galiojantys aplinkos apsaugos įstatymai neapibrėžia konkrečių vandens ir kitų išteklių suvartojimo normų įvairioms pramonės šakoms. Manoma, kad, šalyje įsigaliojus ES įstatymams, teks ir Lietuvos įmonėms aktyviau ieškoti pažangesnių vandens tausojimo ir nuotekų mažinimo sprendimų būdų.

Vandens išteklių vartojimo ir nuotekų tvarkymo kaštų didėjimas paskatino Lietuvos pramonės įmones ieškoti vandens kaštų mažinimo būdų, kurie užtikrintųžymiai konkurencingesnių produktų gamybą. 4 paveiksle vaizduojamas vandens ir nuotekų kanalizavimo kaštų augimas.

vanduo 6

Atlikus literatūroje nurodomo sunaudojamo vandens palyginimą su Lietuvos pramonės įmonių duomenimis, nustatyta, kad mūsų įmonės sunaudoja kartais net dešimtis kartų daugiau vandens nei analogiškos užsienio įmonės. 5 paveiksle Lietuvos pieno pramonės įmonių vandens suvartojimo duomenys palyginami su Pasaulio banko pateikiamais kriterijais.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contact Us