Vandens išteklių tausojimo Lietuvos pramonėje galimybių analizė

1995 – 1999m. laikotarpiu atlikus švaresnės gamybos tyrimus, pateiktas 531 švaresnės gamybos pasiūlymas, iš jų 102 buvo įdiegti vykdant programas; jiems nereikėjo papildomų investicijų arba tik labai nedidelių.

Atlikus ŠG projektų analizę pagal aplinkosaugos sritis, nustatyta, kad daugiausia ŠG koncepcija buvo taikoma energijos tausojimo problemoms spręsti – 93 projektai, o vandens sąnaudoms mažinti – 70 projektų. Vandens išteklių tausojimo projektai sudaro daugiau kaip 30% tekstilės, metalo apdirbimo ir popieriaus pramonės įmonėse parengtų visas aplinkosaugines sritis apimančių projektų.

Remiantis visų vykdytų ŠG programų analizės duomenimis, nustatyta, kad vienas iš pagrindinių ŠG koncepcijos privalumų yra tas, kad ji sprendžiant taršos mažinimo uždavinius praktiškai tinka visose srityse.

Atlikus švaresnės gamybos projektų analizę, nustatyta, kad taršos prevencijos programose dalyvavo ir projektus parengė visų pagrindinių Lietuvos pramonės šakų įmonės. 6 paveiksle vaizduojamos vandens tausojimo srityje parengtų ŠG projektų procentinės išraiškos iš bendro parengtų projektų skaičiaus atskirai pramonės šakai.

vanduo 8

Remiantis programose dalyvavusių įmonių analizės rezultatais, nustatyta, kad vandens išteklių tausojimo bei nuotekų mažinimo srityje sutaupyta nemažai vandens išteklių (apytiksliai 0,5 mln. m3). Remiantis parengtų projektų skaičiumi, įvairiose pramonės šakose galima išskirti kelias jų, kuriose ypač sėkmingai buvo kuriami ir diegiami vandens išteklių tausojimo projektai  tekstilės, maisto,  popieriaus bei metalų apdirbimo įmones. Panašiai išsidėstė įmonės ir pagal nuotekų užterštumo mažinimo projektų skaičių. 7 paveiksle vaizduojama nuotekų užterštumo mažinimo parengtų projektų procentinė išraiška iš bendro šioje srityje parengtų projektų skaičiaus.

vanduo_

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Contact Us